Mây thẻ: tin tức giáo phận phát diệm

Nhà thờ đá Phát Diệm

Tòa Giám mục Phát Diệm: Thông báo tạm dừng các sinh hoạt tôn giáo...

Tòa Giám mục Phát Diệm: Thông báo tạm dừng các sinh hoạt tôn giáo vì đại dịch Covid-19 https://www.youtube.com/watch?v=VLrp5hoPXCI
Thánh lễ truyền chức Linh Mục Phát Diệm 2020. Đức TGM Giuse NGUYỄN NĂNG sẽ chủ sự Thánh lễ Truyền chức Linh mục lúc 8:30 thứ Ba ngày 25 tháng 08 năm 2020 cho 6 thầy Phó tếvideo

Thánh lễ truyền chức Linh Mục Phát Diệm 2020

Thánh lễ truyền chức Linh Mục Phát Diệm 2020. Đức TGM Giuse NGUYỄN NĂNG sẽ chủ sự Thánh lễ Truyền chức Linh mục lúc 8:30 thứ Ba ngày 25 tháng 08 năm 2020 cho...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày