Mây thẻ: tín hữu đã qua đời

video

Lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời 02/112018 | Dành cho những...

Bài Ðọc I: Rm 6, 3-9 "Chúng ta phải sống đời sống mới". Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày