Mây thẻ: Tìm hiểu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng thăm Công trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gònvideo

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng thăm Công trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà...

ĐTGM GIUSE NGUYỄN NĂNG THĂM CÔNG TRÌNH TRÙNG TU NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN “𝐿𝑎̀𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑒̃ 𝑑𝑒̂̃ ℎ𝑜̛𝑛. 𝐶𝑜̀𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑢 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑝ℎ𝑎̉𝑖...

Tìm hiểu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn

Tên chính Vương cung thánh đường Chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội. – Tôn giáo Công giáo Rôma – Chức năng Nhà thờ chính tòa – Quốc gia Việt Nam – Vùng Tổng Giáo phận Saigon –...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày