Mây thẻ: Tiểu sử Linh mục Trương Bửu Diệp

TIỂU SỬ CHA DIỆP

Tóm Tắt Tiểu Sử Cha Fx. Trương Bửu Diệp

Tiểu sử Linh mục Trương Bửu Diệp Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh ngày 01-01-1897, một tháng sau được Cha Giuse Sớm rửa tội ngày 02-02-1897 tại họ đạo Cồn Phước, nay thuộc ấp Mỹ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày