Trang nhà mây thẻ Tiểu sử Đức Cha Giuse Võ Đức Minh

Mây thẻ: Tiểu sử Đức Cha Giuse Võ Đức Minh

Đức Cha Giuse Võ Đức Minh

Thư Mục vụ: Giáo phận Nha Trang hướng tới kỷ niệm 350 năm…

Thư Mục vụ của Đức Cha Giuse Võ Đức Minh: Giáo phận Nha Trang hướng tới kỷ niệm 350 năm... Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. (Luca...
Đức Cha Giuse Võ Đức Minh

Tiểu sử Đức Cha Giuse Võ Đức Minh

Đức Tân Giám Mục Giuse sinh ngày 10 tháng 9 năm 1944 tại Mỹ Đức, Lệ Thủy, Quảng Bình trong giáo xứ Tam Tòa thuộc Giáo phận Huế, và được rửa tội hai ngày...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày