Mây thẻ: Thuyên chuyển linh mục TGP Sài Gòn 2020

Thuyên chuyển và Bổ nhiệm linh mục TGP Sài Gòn 2020

Đức Tổng Giám mục đã ký Bổ nhiệm thư, thuyên chuyển và bổ nhiệm một số linh mục trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Thuyen Chuyen va Bo nhiem PDF DANH SÁCH THUYÊN CHUYỂN .DOC  

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 4-8-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 4-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Tư: Thánh Gioan Vianney, linh mục Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát...