Mây thẻ: thuyên chuyển linh mục quy nhơn

Thuyên chuyển linh mục Quy Nhơn 2020

Lịch thuyên chuyển Linh mục năm 2020 LỊCH BỔ NHIỆM CÁC CHA stt Tên thánh, họ và tên Nơi chuyển đến Chức vụ Ngày bổ nhiệm Giờ lễ Lễ phục THÁNG SÁU 1 Cha Phaolô Nguyễn Anh Quốc Giáo xứ Nam Bình Phó xứ Thứ Bảy 20.06.2020 2 Cha Tôma Nguyễn Văn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày