Mây thẻ: thuyên chuyển linh mục 2019

Thuyên chuyển linh mục Xuân Lộc 2019

Danh sách Thuyên chuyển linh mục giáo phận Xuân Lộc 2019

Cầu chúc cho quí Cha được sai đi trong sứ vụ mới luôn là những Mục tử tốt, yêu mến đoàn chiên và đem ân sủng, tình thương Chúa đến cho đoàn chiên. Dưới đây...
Thuyên chuyển linh mục giáo phận thanh hóa 2019

Bổ nhiệm và Thuyên chuyển linh mục Thanh Hóa 2019

Bổ nhiệm & Thuyên chuyển linh mục giáo phận Thanh Hóa năm 2019
khai mạc tuần Thường huấn linh mục năm 2018

Thuyên chuyên linh mục Long Xuyên tháng 7/2019

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC THÁNG 7/2019 *** Văn phòng Tòa Giám Mục Long Xuyên kính báo quý Cha được thuyên chuyển tháng 7/2019. 1. Cha Giuse Nguyễn Đức Hước Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ...

Thuyên Chuyển Linh Mục Phan Thiết Tháng 7/2019

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục  Tháng 7/2019 Stt Linh mục Nhiệm sở mới Thời gian Thánh lễ nhận xứ Lễ  phục 1 Phaolô Nguyễn Trọng BÁU Giáo xứ Phú Hội 9g00 15/7/2019 Cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất Màu trắng 2 Gioan B. Nguyễn Trường HẢI Giáo xứ Giuse 9g00 16/7/2019 Cầu cho các Kitô hữu được hiệp...

Thuyên chuyển Linh Mục Quy Nhơn năm 2019

Qui Nhơn, ngày 06.06.2019, Kính thưa Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Cha. Văn phòng Tòa giám mục thông báo lịch thuyên chuyển các cha như sau : Tên thánh, họ và tên Nơi chuyển...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày