Mây thẻ: Thứ Tư Tuần 24

lời chúa

Lời Chúa ngày 18/9/2019 – Thứ Tư Tuần 24 TN

Lũ trẻ ngồi ngoài chợ (18.9.2019 – Thứ Tư Tuần 24 TN) Lời Chúa: Lc 7, 31-35 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dâ chúng rằng: “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai?...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày