Mây thẻ: Thứ Tư Tuần 2 Mùa Phục Sinh

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-4-2021 – Thứ Tư Tuần 2 Mùa Phục Sinh

Thiên Chúa yêu thế gian (14.4.2021 - Thứ Tư Tuần 2 Mùa Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 3, 16-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày