Mây thẻ: Thứ Sáu Tuần 4 MC

lời chúa

Lời Chúa ngày 27/3/2020 – Thứ Sáu Tuần 4 MC

Giờ của Người chưa đến (27.3.2020 – Thứ Sáu Tuần 4 MC) Lời Chúa: Ga 7, 1-2.10.25-30 Khi ấy, Ðức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê; Người không muốn đi lại trong miền Giuđê, vì...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 3-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 3-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Ba Tuần 18 Thường niên Luồng Thánh lễ trực tuyến hôm nay được phát bên...