Mây thẻ: Thứ Sáu Tuần 25

lời chúa

Lời Chúa ngày 27/9/2019 – Thứ Sáu Tuần 25 – Thánh Vinh Sơn Phaolô,...

Anh em bảo Thầy là ai? (27.9.2019 – Thứ Sáu Tuần 25 - Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục) Lời Chúa: Lc 9, 18-22 Hôm ấy, Ðức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày