Mây thẻ: Thứ Sáu Tuần 23 TN

lời chúa

Lời Chúa ngày 13/9/2019 – Thứ Sáu Tuần 23 TN

Đạo đức giả (13.9.2019 – Thứ Sáu Tuần 23 TN - Thánh Gioan Kim khẩu, Giám mục, Tiến sĩ) Lời Chúa: Lc 6, 39-42 Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày