Mây thẻ: Thứ Sáu Tuần 2 MV

lời chúa

Lời Chúa ngày 13/12/2019 – Thứ Sáu tuần 2 Mùa Vọng

Lũ trẻ ngồi ngoài chợ (13.12.2019 – Thứ Sáu Tuần 2 MV) Lời Chúa: Mt 11, 16-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày