More

    Thứ Sáu Tuần 11 Thường niên

    Lời Chúa ngày 22 tháng 6 năm 2018

    Kho tàng ở đâu, tim ở đó Lời Chúa: Mt 6, 19-23 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ...

    Hot Topics