Mây thẻ: Thứ Năm Tuần 4 MC

lời chúa

Lời Chúa ngày 26/3/2020 – Thứ Năm Tuần 4 MC

Chúa Cha làm chứng cho tôi (26.3.2020 – Thứ Năm Tuần 4 MC) Lời Chúa: Ga 5, 31-47 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do thái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày