Mây thẻ: Thứ Năm Tuần 4

lời chúa

Lời Chúa ngày 6/2/2020

Không được mang gì (06.02.2020 – Thứ Năm Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 6, 6b-13 Khi ấy Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày