Mây thẻ: Thứ Năm Tuần 22

Suy Niệm Lời Chúa

Từ nay anh sẽ bắt người (06-9-2018 – Thứ Năm Tuần 22 TN B)

Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày