Mây thẻ: Thư Mục Vụ Xuân Canh Tý 2020

Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên

Thư Mục Vụ Xuân Canh Tý 2020 của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Toà Tổng Giám mục Hà Nội 40 - Nhà Chung - Hoàn Kiếm Hà Nội - Việt Nam THƯ MỤC VỤ XUÂN CANH TÝ 2020 Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ - Chủng sinh và Anh Chị...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày