Mây thẻ: Thứ Hai Tuần 5 Mùa Chay

lời chúa

Lời Chúa ngày 22-3-2021 – Thứ Hai Tuần 5 Mùa Chay

Đừng phạm tội nữa (22.3.2021– Thứ Hai Tuần 5 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến núi Ôliu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Ðền Thờ. Toàn dân đến với...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày