Mây thẻ: Thứ Hai Tuần 1 Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 11/3/2019

Làm cho chính Ta (11.3.2019 – Thứ Hai Tuần 1 Mùa Chay) Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày