Mây thẻ: Thứ Bảy Tuần 4 TN

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-2-2021 – Thứ Bảy Tuần 4 TN

Đến một nơi thanh vắng (06.02.2021 – Thứ Bảy Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 6, 30-34 Khi ấy, các Tông Ðồ tụ họp chung quanh Ðức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày