Mây thẻ: Thứ Bảy Tuần 32 TN

lời chúa

Lời Chúa ngày 16/11/2019 – Thứ Bảy Tuần 32 TN

Không được nản chí (16.11.2019 – Thứ Bảy Tuần 32 TN) Lời Chúa: Lc 18, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày