Mây thẻ: Thứ Bảy Tuần 19 Thường niên

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 18/8/2018

Để trẻ em đến với Thầy (18-8-2018 – Thứ Bảy Tuần 19 Thường niên B) Lời Chúa: Mt 19, 13-15 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giêsu, để Người đặt tay trên...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-6-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 11 Thường niên Lời Chúa: Mt 6, 7-15 “Khi cầu nguyện, anh...