Mây thẻ: Thứ Bảy tuần 16 Thường niên

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 28 tháng 7 năm 2018

Thứ Bảy tuần 16 Thường niên (28-7-2018): Đừng nhổ cỏ lùng Lời Chúa: Mt 13, 24-30 Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như chuyện người...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày