More

  Thứ Ba Tuần 3 Mùa Vọng

  Lời Chúa ngày 19/12/2018

  Chuẩn bị sẵn sàng (19.12.2018 – Thứ Tư Tuần 3 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 1, 5-25 Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một...

  Lời Chúa ngày 18/12/2018

  Đừng ngại (18.12.2018 – Thứ Ba Tuần 3 Mùa Vọng ) Lời Chúa: Mt 1, 18-24 Chúa Giêsu Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây:...

  Hot Topics