Mây thẻ: Thứ Ba tuần 15 TN

lời chúa

Lời Chúa ngày 16/7/2019 – Thứ Ba tuần 15 TN

Không sám hối (16.7.2019 – Thứ Ba tuần 15 TN) Lời Chúa: Mt 11, 20-24 Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn phép lạ Người làm mà không...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày