Mây thẻ: Thiên thần Bản mệnh

lời chúa

Lời Chúa ngày 2-10-2020 – Thứ Sáu – Các Thiên thần Bản mệnh

Chiêm ngưỡng nhan Cha (02.10.2020 – Thứ Sáu - Các Thiên thần Bản mệnh) Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 22-6-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 22-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba Tuần 12 Thường niên (ấn vào thánh lễ 19h30) Lời Chúa: Mt...