Mây thẻ: Thầy không một mình

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 3/6/2019

Thầy không một mình (3.6.2019 – Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 16,29-33 Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng : “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày