More

  Thầy GioaKim Trần Văn Thà

  Thánh lễ An Táng Thầy Gioakim Trần Văn Thà

  Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11,...

  Cáo phó: Thầy GioaKim Trần Văn Thà

  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sổng” (Ga 11,25) CÁO PHÓ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và gia đình huyết tộc trân...

  Hot Topics