Mây thẻ: Thánh Vịnh 88

Thánh Vịnh 88 – Thái Nguyên

Tình thương Chúa Trời, ngàn đời con sẽ hát ca. Qua muôn thế hệ miệng con loan truyền đức trung tín Người. Vì Người đã phán: Tình thương Ta vững bền muôn đời Thanh Vinh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày