Mây thẻ: Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsuvideo

Trực tiếp: Thánh lễ Kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu ngày 1-10-2020

Thánh lễ Kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu vào lúc 17h00, ngày 01-10-2020 tại Đan viện Cát Minh Sài Gòn. Thánh lễ trực tuyến ngày 1-10-2020 https://www.youtube.com/watch?v=Z6ecjJFY1VI
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-10-2020 – Thứ Năm – Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

Trở lại và nên như trẻ thơ (01.10.2020 – Thứ Năm - Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu) Lời Chúa: Mt 18, 1-5 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai...
Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

Lời Chúa ngày 1/10/2019 – Thứ Ba, Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

Trở lại và nên như trẻ thơ (1.10.2019 – Thứ Ba - Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu) Lời Chúa: Mt 18, 1-5 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai...
video

Phim Công Giáo: Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

Phim Công Giáo: Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu https://www.youtube.com/watch?v=8EkcfPIZYcQ
Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

Lời Chúa ngày 1/10/2018

Trở lại và nên như trẻ thơ (01.10.2018 – Thứ Hai - Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu) Lời Chúa: Mt 18, 1-5 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày