Mây thẻ: Thánh Têrêsa Giêsu

lời chúa

Lời Chúa thứ Sáu ngày 15-10-2021

Môn đệ và bạn hữu (15.10.2021 – Thứ Sáu Tuần 28 TN - Thánh Têrêsa Giêsu, Tiến sĩ Hội thánh) Lời Chúa: Lc 12, 1-7 Khi ấy, đám đông dân chúng tụ họp hàng vạn người,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày