Mây thẻ: Thánh Tâm Vua Giêsu pdf

Thánh Tâm Vua Giêsu PDF

Giê su chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi hãy ban xuống Thanh tam vua Giesu

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày