Mây thẻ: Thành Tâm PDF

Thập giá Đức Kitô pdf

Thập giá Đức Kitô - Thành Tâm Thap gia duc Kito

Thánh thần Hãy Đến PDF

Thánh Thần, Khấn xin ngự đến, Hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn Thánh ân hiện xuống, này dương gian xin Ngài đổi mới Thanh Than hay Den - Thanh Tam

Vạn Tuế Đức Kitô PDF – Thành Tâm

Van Tue Duc Kito Vạn tuế Đức Kitô – Thành Tâm Vạn tuế! Vạn tuế! Đức Kitô Con Vua nhà Đa-vít. Vạn tuế! Ngài là Cứu Chúa Đấng muôn dân mong chờ. Vạn vạn tuế! 1. Hoan...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày