Trang nhà mây thẻ Thánh Tâm Chúa Giêsu 2019

Mây thẻ: Thánh Tâm Chúa Giêsu 2019

lời chúa

Lời Chúa ngày 28/6/2019 – Thánh Tâm Chúa Giêsu

Xin chung vui, vì tôi đã tìm được con chiên đã mất - (28.6.2019 – Thánh Tâm Chúa Giêsu) Lời Chúa: Lc 15, 3-7 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho những người Pha-ri-sêu và các kinh...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 19-1-2021 – Thứ Ba Tuần 2 TN

Con Người làm chủ ngày sabát (19.01.2021 – Thứ Ba Tuần 2 TN) Lời Chúa: Mc 2, 23-28 Vào ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

an táng Cha Phêrô Nguyễn Văn Bắcvideo

Thánh lễ an táng Cha Phêrô Nguyễn Văn Bắc

Linh mục Phêrô NGUYỄN VĂN BẮC Cha sinh ngày 02 tháng 11 năm 1957 tại Sài Gòn. chịu chức linh mục ngày 27 tháng 06...