Mây thẻ: Thánh Tâm Chúa Giêsu 2019

lời chúa

Lời Chúa ngày 28/6/2019 – Thánh Tâm Chúa Giêsu

Xin chung vui, vì tôi đã tìm được con chiên đã mất - (28.6.2019 – Thánh Tâm Chúa Giêsu) Lời Chúa: Lc 15, 3-7 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho những người Pha-ri-sêu và các kinh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày