Mây thẻ: Thánh Tâm Chúa Giêsu

Gốc Tích Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Gốc Tích Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Chúa nhật tuần trước chúng ta mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa. Chúa đã muốn mặc khải lễ Mình Thánh với một nữ tu nghèo khổ Giu-li-a-na ở nước Bỉ năm 1209. Lễ Thánh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày