Trang nhà mây thẻ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Mây thẻ: Thánh Tâm Chúa Giêsu

Gốc Tích Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Gốc Tích Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Chúa nhật tuần trước chúng ta mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa. Chúa đã muốn mặc khải lễ Mình Thánh với một nữ tu nghèo khổ Giu-li-a-na ở nước Bỉ năm 1209. Lễ Thánh...

Tin/ bài mới đăng

Đức Thánh Cha bị đau thần kinh tọa

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự...

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự các nghi lễ Đức Thánh Cha Phanxicô đã buộc phải hủy ba sự kiện...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Đức Thánh Cha bị đau thần kinh tọa

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự...

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự các nghi lễ Đức Thánh Cha Phanxicô đã buộc phải hủy ba sự kiện...