Mây thẻ: Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-7-2020 – Thứ Bảy – Thánh Giacôbê, Tông đồ

Không được như vậy (25.7.2020 – Thứ Bảy - Thánh Giacôbê, Tông đồ) Lời Chúa: Mt 20, 20-28 Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Ðức Giêsu, có các con bà đi...
suy niệm lời chúa

Suy niệm lời Chúa ngày 3.5.2018

Làm những việc lớn hơn nữa (3.5.2018 – Thứ năm: Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, tông đồ) Làm những việc lớn hơn nữa Lời Chúa: Ga 14, 6-14     Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày