Trang nhà mây thẻ Thánh Mátthêu

Mây thẻ: Thánh Mátthêu

lời chúa

Lời Chúa ngày 21/10/2019 – Thứ Hai Tuần 29 TN

LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Suy niệm loan báo Tin Mừng (21.10.2019 – Thứ Hai Tuần 29 TN, Thánh Mátthêu) (Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan báo Tin Mừng trong tháng truyền giáo ngoại thường...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 28-1-2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN

Đặt trên đế (28.01.2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN) Lời Chúa: Mc 4, 21-25 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Chẳng lẽ...

Top Video

Xem nhiều trong ngày