Mây thẻ: Thánh Lễ Truyền Dầu năm 2019

Thánh Lễ Truyền Dầu năm 2019video

Trực tiếp Thánh Lễ Truyền Dầu năm 2019

Thánh lễ Truyền Dầu sẽ được cử hành vào lúc 8giờ00, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18 tháng 4 năm 2019 tại Nhà Thờ Chính toà Thái Bình. Thánh Lễ do Đức cha Phêrô...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày