Mây thẻ: Thánh lễ truyền chức phó tế Thái Bình 2020

video

GPTB: Giới thiệu các Tiến chức Phó Tế và Linh mục năm 2020

Giới thiệu quý thầy tiến chức - Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế (08/12/2020) Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Giáo phận Thái Bình sẽ truyền chức Linh mục...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày