More

  Thánh lễ truyền chức phó tế 2018

  Thánh lễ truyền chức Phó Tế Dòng Donbosco năm 2018

  Nỗi buồn, niềm thương nhớ đến với Dòng Donbosco trong và sau biến cố phải chia tay người anh em là Cha Gioan Baotixita...

  Hình ảnh thánh lễ truyền chức phó tế tại giáo phận Hải Phòng 15.5.2018

   Vào lúc 18h00 ngày 15/5/2018, tại nhà thờ Chính Tòa đã diễn ra thánh lễ với nghi thức truyền chức phó tế. Đức Giám...

  Thông báo: Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII – giáo phận Vinh

  TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An Điện thoại: 02383 861 171 Email: [email protected] ———————————————— Số 1218/TB-TGM Xã Đoài, ngày 9 tháng 5 năm 2018 THÔNG BÁO Lễ...

  Giáo phận Hải Phòng thông báo về thánh lễ truyền chức Phó tế

  Tòa Giám Mục Hải Phòng 46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2018 THÔNG BÁO Về ngày Thường huấn Linh mục và...

  Hot Topics