Mây thẻ: Thánh lễ Truyền Chức Linh mục Tổng Giáo phận Hà Nội Năm 2018

Thánh lễ Truyền Chức Linh mục Tổng Giáo phận Hà Nộivideo

Thánh lễ Truyền Chức Linh mục Tổng Giáo phận Hà Nội Năm 2018

Tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội sáng hôm nay, thứ Ba ngày 23/10/2018, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự Thánh Lễ và nghi thức phong chức linh mục cho...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày