Mây thẻ: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại TGP Huế ngày 22.5.2018

video

Full: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại TGP Huế ngày 22.5.2018

Thánh Lễ được cử hành vào lúc 07g00 ngày 22.5.2018 tại Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam, do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế. Cùng đồng tế trong Thánh Lễ, còn có...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày