Mây thẻ: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Giáo Phận Đà Nẵng

Truyền Chức Linh Mục

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Đà Nẵng 2018

Cộng đoàn dân Chúa giáo phận Đà Nẵng từ nhiều tuần nay đã rộn ràng khi được nghe thông báo của Tòa Giám Mục về Thánh lễ Truyền Chức cho 3 thầy Phó Tế...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày