Mây thẻ: Thánh lễ truyền chức linh mục Phát Diệm 2019

video

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục Phát Diệm ngày 26/8/2019

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Phát Diệm ngày 26/8/2019 https://www.youtube.com/watch?v=5eZERRtkghU&app=desktop

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày