Mây thẻ: Thánh lễ Truyền chức linh mục giáo phận Thái Bình 8/12/2018

Thánh lễ Truyền chức linh mục giáo phận Thái Bình 8/12/2018video

Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức linh mục giáo phận Thái Bình 8/12/2018

Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức linh mục giáo phận Thái Bình 8/12/2018 I. Danh sách các tiến chức Linh mục 1.    Thầy Giuse Đặng Văn Hậu 2.    Thầy Phêrô Trần Xuân Hiền 3.    Thầy Giuse Dương Văn Hiếu 4.    Thầy Phêrô Vũ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày