Mây thẻ: Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Phát Diệm 2017

Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Phát Diệm 2017video

Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Phát Diệm 2017

https://www.youtube.com/watch?v=ApIYnvxszjk Sáng thứ ba ngày 19/09/2017, tại nhà thờ Chính tòa Phát Diệm đã diễn ra thánh lễ phong chức linh mục cho 10 thầy phó tế trong giáo phận. Thánh lễ được cử hành lúc...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày