Mây thẻ: Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Hải Phòng

Thánh lễ Truyền chức linh mục giáo phận Hải Phòng 7/12/2018video

Thánh lễ Truyền chức linh mục giáo phận Hải Phòng 7/12/2018

Thánh lễ Truyền chức linh mục giáo phận Hải Phòng 7/12/2018
Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Hải Phòngvideo

Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Hải Phòng 08.12.2017

Vào lúc 15h00 ngày 8/12/2017, Đức Giám mục giáo phận đã đặt tay truyền chức linh mục cho 6 thầy phó tế, tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Nam Am. Sự hiện diện...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày