Mây thẻ: Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Bùi Chu 2018

video

Full: Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Bùi Chu 2018

Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục giáo phận Bùi Chu sẽ truyền chức linh mục cho 5 thầy phó tế trong thánh lễ truyền chức vào lúc 09 giờ thứ Sáu, ngày 08 tháng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày